Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Administracja publiczna wobec wyzwan i oczekiwan spolecznych    
  pod redakcją Małgorzaty Giełdy i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej
  e-Monografie nr 71
  rok wydania 2015
  ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)
  ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349
 
   
   
.................................................................................................................................................................................

Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP

     
Zasada pierwszenstwa prawa Unii Europejskiej    
  pod redakcją Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej
  e-Monografie nr 58
  rok wydania 2015
  ISBN 978-83-61370-35-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64552
  nowość
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Constitutional Courts and European Union Law

     
Wjtowicz Constitutional courts    
  Krzysztof Wójtowicz
  e-Monografie nr 49
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-94-9
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/54527
 
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................