Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Spoldzielnie socjalne oraz organizacje pozarzadowe wsparciem dla zagrozonych wykluczeniem    
  pod red. Jolanty Blicharz, Tadeusza Kocowskiego, Mateusza Paplickiego
  e-Monografie nr 151
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-79-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-80-9 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108083
  DOI 10.34616/23.19.133
 
 
.................................................................................................................................................................................