Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny

     
Jakubowski Prawno-ekonomiczne    
  Sebastian Jakubowski
  e-Monografie nr 32
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-93-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41350
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................