Varia doctrinalia

     
Varia doctrinalia    
  pod redakcją Łukasza Machaja
  e-Monografie nr 20
  rok wydania 2012
  ISBN 978-83-61370-41-3
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40674
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych

     
Postepowanie nieprocesowe    
  Elwira Marszałkowska-Krześ
  e-Monografie nr 17
  rok wydania 2012
  ISBN 978-83-61370-33-8
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38826
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

     
Grnicki Idea i rozwj    
  Leonard Górnicki
  e-Monografie nr 26
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-89-5
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41089
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach

     
Machnikowska Regulacja prawna    
  Monika Lewandowicz-Machnikowska
  e-Monografie nr 33
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-14-7
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41181
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Rzecznik praw obywatelskich wobec administracji samorządu terytorialnego

     
Banaszak Rzecznik    
  Norbert Banaszak
  e-Monografie nr 29
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-06-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/41087
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym

     
Rynkowski Sady wyznaniowe    
  Michał Rynkowski
  e-Monografie nr 31
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-22-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/41177
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF)

     
Kopyiaski Granice ingerencji prawnej    
  Marek Kopyściański
  e-Monografie nr 34
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-26-0
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41129
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

     
Masternak-Kubiak Odeslania do prawa miedzynarodowego w Konstytucji RP    
  Małgorzata Masternak-Kubiak
  e-Monografie nr 37
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-30-7
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41352
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

     
Kopyscianski Dyskontowanie 1    
  Marek Kopyściański
  e-Monografie nr 38
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-34-5
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41351
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamknięty system źródeł prawa. Studium instytucjonalizacji dyskursu prawniczego

     
Pichlak Zamknity system zrodel    
  Maciej Pichlak
  e-Monografie nr 27
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-02-4
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41255
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego

     
Szadok-Bratu Procedura    
  Aleksandra Szadok-Bratuń
  e-Monografie nr 28
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-97-0
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41354
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Zniesławienie w prawie rzymskim

     
Nowicka Znieslawienie    
  Dobromiła Nowicka
  e-Monografie nr 25
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-73-4
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42812
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny

     
Jakubowski Prawno-ekonomiczne    
  Sebastian Jakubowski
  e-Monografie nr 32
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-93-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41350
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego w gminie

     
Derucka Prawne gwarancje    
  Iwona Derucka
  e-Monografie nr 35
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-18-5
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41616
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika

     
Ksiga Mazurkiewicz    
  pod redakcją Jacka Mazurkiewicza
  e-Monografie nr 36
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-53-6
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41331
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Mediacje ponad podziałami

     
Mediacje ponad podzialami Tabernacka    
  pod redakcją Magdaleny Tabernackiej
  e-Monografie nr 41
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-46-8
  dostęp online http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/42209
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21–22 listopada 2013 r.

     
Wojewodztwo region regionalizacja1    
  pod redakcją Jerzego Korczaka
  e-Monografie nr 40
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-42-0
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41668
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce

     
Matusz-Protasiewicz Wielopoziomowe1    
  Patrycja Matusz-Protasiewicz
  e-Monografie nr 44
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-66-6
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46033
 
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Podatkowy slalom przedsiębiorcy

     
Podatkowy slalom przedsiebiorcy    
  pod redakcją Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli
  Studia Finansowoprawne nr 3
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-58-1
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/44254
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej

     
Tendencje rozwojowe mysli politycznej i prawnej1    
  pod redakcją Marka Maciejewskiego, Macieja Marszała, Mirosława Sadowskiego
  e-Monografie nr 43
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-54-3
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/45036
 
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................