Regulacja MIFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego

     
Regulacja MIFID    
  pod redakcją Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
  Studia Finansowoprawne nr 4
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-62-8
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/46684
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego

     
Problem mobbingu    
  Jolanta Blicharz
  e-Monografie nr 48
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-86-4
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/53083
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Poglądy ekonomiczne i polityczne Wincentego Stysia

     
Kowalczyk-Edyta Poglady ekonomiczne    
  Edyta Kowalczyk
  e-Monografie nr 39
  rok wydania 2013
  ISBN 978-83-61370-38-3
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41538
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ubóstwo w Polsce

     
Ubostwo w Polsce    
  pod redakcją Jolanty Blicharz, Lidii Klat-Werteleckiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
  e-Monografie nr 46
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-70-3
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/50393
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencji

     
Porozumienia kooperacyjne1    
  Daria Kostecka-Jurczyk
  e-Monografie nr 47
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-82-6
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/53673
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje

     
Pozytywizm prawniczy    
  pod redakcją Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja
  e-Monografie nr 5
  rok wydania 2010
  ISBN 978-83-61370-28-4
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=29514&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Perspektywy juryscentryzmu

     
Perspektywy juryscentryzmu    
 

pod redakcją Pawła Jabłońskiego, Przemysława Kaczmarka, Michała Paździory, Macieja Pichlaka

  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-52-9
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34272
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tworzenie prawa: zbiór zadań

     
Tworzenie prawa Zbior zadan    
  Michał Błachut, Jacek Kaczor
   
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-84-0
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36250
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Badanie autentyczności testamentu holograficznego

     
Liyska Bad autentyczn    
  Katarzyna Liżyńska
  e-Monografie nr 1
  rok wydania 2008
  ISBN 978-83-61370-04-8
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=22295
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Bezpieczeństwo rynku finansowego

     
Bezpieczenstwo rynku finansowego    
 

pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej

  e-Monografie nr 6
  rok wydania 2010
  ISBN 978-83-61370-36-9
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=37117
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec - studium administracyjnoprawne

     
Kusiak-Winter Wspolpraca transgraniczna    
  Renata Kusiak-Winter
  e-Monografie nr 11
  rok wydania 2011
 

ISBN 978-83-61370-56-7

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/35373
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

     
Sytuacja prawna i spoleczna Romow    
 

pod redakcją Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Anny Śledzińskiej-Simon

  e-Monografie nr 12
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-76-5
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36202
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Podatnik versus organ podatkowy

     
Podatnik versus organ podatkowy    
 

pod redakcją Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej

  Studia Finansowoprawne nr 2
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-92-5
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36373
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym

     
Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitalowym    
  Anna Płońska
  e-Monografie nr 14
  rok wydania 2012
  ISBN 978-83-61370-13-0
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prawne aspekty prywatyzacji

     
Prawne aspekty prywatyzacji    
 

pod redakcją Jolanty Blicharz

  e-Monografie nr 16
  rok wydania 2012
 

ISBN 978-83-61370-29-1

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38617
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych

     
Kumicka-Sulikowska Odpowidzialnosc deliktowa    
  Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  e-Monografie nr 10
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-48-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34500
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowe idee początku XXI wieku

     
nowe idee    
 

pod redakcją Marcina Winiarskiego

  e-Monografie nr 2
 

Prace Młodych Ekonomistów. Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu. Tom I

  rok wydania 2009
 

ISBN 978-83-61370-12-3

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=20501&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI=!18618EB39C7BA3FA2B252814508B2C24-45
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 17-18 kwietnia 2008. Economic integration in the EU enlarged: from free trade towards monetary union.

     
integracja gosp    
 

pod redakcją Jarosława Kundery

  e-materiały z konferencji nr 1
  rok wydania 2009
 

ISBN 978-83-61370-08-6

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=19578&from=&dirids=1&tab=1&lp=9&QI=
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Gospodarka: innowacje i rozwój

     
Gospodarka innowacje i rozwoj    
  pod redakcją Marcina Winiarskiego
  e-Monografie nr 8
 

Prace Młodych Ekonomistów. Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu. Tom II

  rok wydania 2011
 

ISBN 978-83-61370-44-4

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=37108
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy: wprowadzenie. Globalization, European Integration and Economic Crisis

     
Globalizacja    
 

pod redakcją Jarosława Kundery

  e-Monografie nr 9
  rok wydania 2011
 

ISBN 978-83-61370-32-1

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=35505
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................