Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych

Specyfika organizacji i funkcjonowania organow wladzy publicznej    
  pod red. Mariusza Jabłońskiego i Magdaleny Abu Gholeh
  e-Monografie nr 129
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-36-6 (druk)
  ISBN 978-83-66066-37-3 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101490
  DOI: 10.34616/23.19.001
   
.................................................................................................................................................................................