Dziedziczenie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

Dziedziczenie nieruchomosci w swietle orzecznictwa sadow apelacji lwowskiej w okresie miedzywojennym    
  Józef Koredczuk
  e-Monografie nr 138
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-57-1 (druk)
  ISBN 978-83-66066-58-8 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102028
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

System patentowy w gospodarowaniu wiedza    
  Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
  e-Monografie nr 137
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-53-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-54-0 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102011
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Odpowiedzialnosc administracji publicznej    
  Renata Kusiak-Winter
  e-Monografie nr 130
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-38-0 (druk)
  ISBN 978-83-66066-39-7 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101621
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych

Specyfika organizacji i funkcjonowania organow wladzy publicznej    
  pod red. Mariusza Jabłońskiego i Magdaleny Abu Gholeh
  e-Monografie nr 129
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-36-6 (druk)
  ISBN 978-83-66066-37-3 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101490
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium administracyjnoprawne

Szkola publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej    
  Renata Raszewska-Skałecka
  e-Monografie nr 132
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-42-7 (druk)
  ISBN 978-83-66066-43-4 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101879
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Finansowo prawne instrumenty ksztaltowania niepodatkowych dochodow wlasnych gmin    
  Rafał Kowalczyk
  e-Monografie nr 131
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-40-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-41-0 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101629
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Funkcja europejska Sejmu RP

Funkcja europejska Sejmu RP    
  Ryszard  Balicki 
  e-Monografie nr 134
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-47-2 (druk)
  ISBN 978-83-66066-48-9 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101626
  DOI: 10.23734/23.18.060
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne

Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej    
  Jacek Przygodzki
  e-Monografie nr 128
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-34-2 (druk)
  ISBN 978-83-66066-35-9 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101517
  DOI: 10.23734/23.18.046
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy

Wyzwania wspolczesnych finansow    
  pod. red. Anny Ćwiąkały-Małys i Marzeny Karpińskiej
  Finanse i Rachunkowość nr 5
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-32-8 (druk)
  ISBN 978-83-66066-33-5 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101224
  DOI: 10.23734/23.18.034
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................

Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Pest Konstrukcja prawna subwencji ogolnej    
  Przemysław Pest
  e-Monografie nr 126
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-30-4 (druk)
  ISBN 978-83-66066-31-1 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101225
  DOI: 1023734/23.18.033
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................