Zmiany w podatku od towarów i usług w latach 2017–2018

Zmiany w podatku od towarow i uslug 1    
  Katarzyna Kopyściańska, Ewelina Skwierczyńska
  e-Monografie nr 133
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-45-8 (druk)
  ISBN 978-83-66066-46-5 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101686
  DOI: 10.34616/23.19.016
 
.................................................................................................................................................................................