Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu. Raport

Spoldzielnie socjalne Raport przeciw wykluczeniu spolecznemu Raport    
  Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski, Mateusz Paplicki
  e-Monografie nr 154
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-85-4 (druk)
  ISBN 978-83-66066-86-1 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108240
  DOI 10.34616/23.19.146
  nowość
   
.................................................................................................................................................................................