finanseirachunkowosc

 • Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowosci    
    pod red. Anny Ćwiąkały-Małys i Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
    Finanse i Rachunkowość nr 1
    rok wydania 2015
    ISBN 978-83-65431-05-9 (druk)
    ISBN 978-83-65431-06-6 (online)
    dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79911
   
     
  .................................................................................................................................................................................
 • Finanse wybranych jednostek organizacyjnych    
    pod red. Anny Ćwiąkały-Małys, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Marzeny Karpińskiej
    Finanse i Rachunkowowść nr 3
    rok wydania 2017
    ISBN 978-83-65431-94-3 (druk)
    ISBN 978-83-65431-95-0 (online)
    dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94981
   
  .................................................................................................................................................................................
 • okladka w przygotowaniu6    
    pod red. Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej
    Finanse i Rachunkowość nr 4
    rok wydania 2018
    ISBN
    dostęp online
    DOI
    w przygotowaniu 
     
  .................................................................................................................................................................................
 • Sytuacja przedsiebiorcy w warunkach pokryzysowych    
    pod red. Anny Ćwiąkały-Małys i Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
    Finanse i Rachunkowość nr 2
    rok wydania 2016
    ISBN 978-83-65431-40-0 (druk)
    ISBN 978-83-65431-41-7 (online)
    ISSN 2451-3938
    dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80599
   
  .................................................................................................................................................................................
 • okladka w przygotowaniu7    
    Anna Ćwiąkała-Małys, Marzena Karpińska
    Finanse i Rachunkowość nr 5
    rok wydania
    ISBN
    dostęp online
    DOI
    w przygotowaniu
     
  .................................................................................................................................................................................