Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim

Ochrona wierzycieli spolki zoo    
  Piotr Marcin Wiórek
  e-Monografie nr 73
  rok wydania 2016
  ISBN 978-83-65431-14-1 (druk)
  ISBN 978-83-65431-15-8 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79599
 
   
.................................................................................................................................................................................