Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Finansowo prawne instrumenty ksztaltowania niepodatkowych dochodow wlasnych gmin    
  Rafał Kowalczyk
  e-Monografie nr 131
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-40-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-41-0 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101629
  DOI: 10.34616/23.19.015
   
.................................................................................................................................................................................