Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych

Gospodarnosc i efektywnosc w dzialaniach organow administracji gospodarczej    
  Jan Gola
  e-Monografie nr 190
  rok wydania 2021
  ISBN 978-83-66601-65-9 (druk)
  ISBN 978-83-66601-66-6 (online)
  dostęp online https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142120
  DOI 10.34616/142120
 
   
.................................................................................................................................................................................

Ochrona praw dziecka w działalności Rzecznika Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka w dzialalnosci Rzecznika Praw Dziecka    
  Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko
  e-Monografie nr 182
  rok wydania 2021
  ISBN 978-83-66601-48-2 (druk)
  ISBN 978-83-66601-49-9 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/139241
  DOI: 10.34616/23.21.037
 
   
.................................................................................................................................................................................

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej    
  pod red. Renaty Kusiak-Winter i Jerzego Korczaka
  e-Monografie nr 179
  rok wydania 2021
  ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)
  ISBN 978-83-66601-43-7 (online)
  dostęp online https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135778
  DOI: 10.34616/23.21.007
 
   
.................................................................................................................................................................................

Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej

Prawo administracyjne jako narzedzie przeciwdziaania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej    
  Małgorzata Klaudia Kozłowska
  e-Monografie nr 175
  rok wydania 2021
  ISBN 978-83-66601-34-5 (druk)
  ISBN 978-83-66601-35-2 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/134142
  DOI: 10.34616/23.21.003
 
   
.................................................................................................................................................................................

Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego

Bezpieczenstwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego    
  Mateusz Paplicki
  e-Monografie nr 176
  rok wydania 2020
  ISBN 978-83-66601-36-9 (druk)
  ISBN 978-83-66601-37-6 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/134248
  DOI: 10.34616/23.21.004
 
   
.................................................................................................................................................................................

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Tadeusz Bigo O administracji i prawie administracyjnym    
  pod red. Tadeusza Kocowskiego, Piotra Lisowskiego, Mateusza Paplickiego
  e-Monografie nr 169
  rok wydania 2020
  ISBN 978-83-66601-20-8 (druk)
  ISBN 978-83-66601-21-5 (online)
  dostęp online  https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/127165
  DOI: 10.34616/23.20.062
 
   
.................................................................................................................................................................................

Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

Efektywnosc ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadan z zakresu administracji swiadczacej    
  pod red. Jolanty Blicharz i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej
  e-Monografie nr 167
  rok wydania 2020
  ISBN 978-83-66601-16-1 (druk)
  ISBN 978-83-66601-17-8 (online)
  DOI 10.34616/23.20.053
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/121121
 
   
.................................................................................................................................................................................

Prawna możliwość wspierania systemu oświaty w sferze edukacji szkolnej przez organizacje pozarządowe

Prawna mozliwosc wspierania systemu oswiaty w sferze edukacji szkolnej    
  Jolanta Blicharz, Renata Raszewska-Skałecka
  e-Monografie nr 165
  rok wydania 2020
  ISBN 978-83-66601-10-9 (druk)
  ISBN 978-83-66601-11-6 (online)
  DOI 10.34616/23.20.024
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118710
 
   
.................................................................................................................................................................................

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Ustroj samorzadu terytorialnego w Polsce I    
  Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski
  e-Podręczniki nr 4
  rok wydania 2020
  ISBN 978-83-66066-98-4 (druk)
  ISBN 978-83-66066-99-1 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/115903
  DOI: 10.34616/23.20.003
 
   
.................................................................................................................................................................................

Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Spoldzielnie socjalne oraz organizacje pozarzadowe wsparciem dla zagrozonych wykluczeniem    
  pod red. Jolanty Blicharz, Tadeusza Kocowskiego, Mateusza Paplickiego
  e-Monografie nr 151
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-79-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-80-9 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108083
  DOI 10.34616/23.19.133
 
 
.................................................................................................................................................................................

Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu. Raport

Spoldzielnie socjalne Raport przeciw wykluczeniu spolecznemu Raport    
  Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski, Mateusz Paplicki
  e-Monografie nr 154
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-85-4 (druk)
  ISBN 978-83-66066-86-1 (online)
  dostęp online https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108240
  DOI 10.34616/23.19.146
 
   
.................................................................................................................................................................................

Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej    
  Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko
  e-Monografie nr 146
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-69-4 (druk)
  ISBN 978-83-66066-70-0 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/103107
  DOI: 10.34616/23.19.072
 
   
.................................................................................................................................................................................

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Odpowiedzialnosc administracji publicznej    
  Renata Kusiak-Winter
  e-Monografie nr 130
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-38-0 (druk)
  ISBN 978-83-66066-39-7 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101621
  DOI: 10.34616/23.19.013
   
.................................................................................................................................................................................

Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium administracyjnoprawne

Szkola publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej    
  Renata Raszewska-Skałecka
  e-Monografie nr 132
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-42-7 (druk)
  ISBN 978-83-66066-43-4 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101879
  DOI: 10.34616/23.19.014
   
.................................................................................................................................................................................

Środki prawne ochrony danych osobowych

Srodki prawne ochrony danych osobowych w prawie polskim    
  Maciej Błażewski, Jolanta Behr
  e-Monografie nr 124
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-24-3 (druk)
  ISBN 978-83-66066-24-3 (druk)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/100544
  DOI: 10.23734/23.18.032
 
   
.................................................................................................................................................................................

Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd – Bezpieczeństwo. Raport z badań

Ochotnicze Straze Pozarne Zadania Samorzad Bezpieczenstwo    
  pod red. Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego
  e-Monografie nr 125
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-22-9 (druk)
  ISBN 978-83-66066-23-6 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/100567
  DOI: 10.23734/23.18.019
 
   
.................................................................................................................................................................................