Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium administracyjnoprawne

Szkola publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej    
  Renata Raszewska-Skałecka
  e-Monografie nr 132
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-42-7 (druk)
  ISBN 978-83-66066-43-4 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101879
  DOI: 10.34616/23.19.014
   
.................................................................................................................................................................................