Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law

Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law    
  pod red. Dominiki Cendrowicz, Agnieszki Chrisidu-Budnik
  e-Monografie nr 119
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-10-6 (print)
  ISBN 978-83-66066-11-3 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95859
 
   
.................................................................................................................................................................................

Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym

Ochrona prawna przed wykluczeniem spolecznym    
  Jolanta Behr, Jolanta Blicharz
  e-Monografie Nr 120
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-12-0 (druk)
  ISBN 978-83-66066-13-7 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95775
  DOI: 10.23734/23.18.003
 
   
.................................................................................................................................................................................

Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego

Cywilizacja administracji publicznej    
  pod red. Jerzego Korczaka
  e-Monografie nr 115
  rok wydania 2018
  ISBN 978-83-66066-02-1 (druk)
  ISBN 978-83-66066-03-8 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95307
 
   
.................................................................................................................................................................................

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formach zrzeszeń krajowych i międzynarodowych. Komentarz do ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Wspoldzialanie jednostek samorzadu    
  Jolanta Blicharz
  e-Monografie nr 105
  rok wydania 2017
  ISBN 978-83-65431-80-6 (druk)
  ISBN 978-83-65431-81-3 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/92607
 
   
.................................................................................................................................................................................

Fundacje. Wybrane zagadnienia

Fundacje Wybrane zagadnienia    
  Jolanta Blicharz
  e-Monografie nr 79
  rok wydania 2016
  ISBN 978-83-65431-26-4 (druk)
  ISBN 978-83-65431-27-1 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80003
 
   
.................................................................................................................................................................................

Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia

Administracja publiczna pod rzadami prawa Ksiega pamiatkowa    
  pod red. Jerzego Korczaka
  e-Monografie nr 74
  rok wydania 2016
  ISBN 978-83-65431-22-6 (druk)
  ISBN 978-83-65431-23-3 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804
   
   
.................................................................................................................................................................................

Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Prawno administracyjne aspekty osob niepelnosprawnych    
  pod red. Małgorzaty Giełdy i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej
  e-Monografie nr 72
  rok wydania 2015
  ISBN 978-83-65431-07-3 (druk)
  ISBN 978-83-65431-08-0 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973
 
   
.................................................................................................................................................................................

Zarządzanie szkołą wyższą

     
Zarzadzanie szkola wyzsza 2    
  pod redakcją Jolanty Blicharz, Agnieszki Chrisidu-Budnik, Aleksandry Sus
  e-Monografie nr 56
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-19-2
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63755
 
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Polski system azylowy

     
Kowalczyk Polski system azylowy    
  Barbara Kowalczyk
  e-Monografie nr 52
  rok wydania 2014
  ISBN 978-83-61370-03-1
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62929
 
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................