Non omnis moriar: ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim

     
Mazurkiewicz Non omnis    
  Jacek Mazurkiewicz
  Habilitacje nr 1
  rok wydania 2010
  ISBN 978-83-61370-20-8
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=28001&from=&dirids=49&tab=1&lp=1&QI=!0BC49F88513DD60B893B076A9A1184D5-21
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................