Nowe idee początku XXI wieku

     
nowe idee    
 

pod redakcją Marcina Winiarskiego

  e-Monografie nr 2
 

Prace Młodych Ekonomistów. Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu. Tom I

  rok wydania 2009
 

ISBN 978-83-61370-12-3

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=20501&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI=!18618EB39C7BA3FA2B252814508B2C24-45
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................