Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy: wprowadzenie. Globalization, European Integration and Economic Crisis

     
Globalizacja    
 

pod redakcją Jarosława Kundery

  e-Monografie nr 9
  rok wydania 2011
 

ISBN 978-83-61370-32-1

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=35505
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................