Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Przewodnik dla przedsiębiorców

     
Przciwdziaanie nieuczciwym praktykom    
  Igor B. Nestoruk (red.), Mateusz Pietraszewski
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-60-4
 

Wydanie publikacji przygotowane w ramach projektu „Potencjał naukowodydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/35236
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................