Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne

     
Nadzor nad rynkiem finansowym    
  pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
  Studia Finansowoprawne nr 1
  rok wydania 2011
  ISBN 978-83-61370-88-8
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36759
   
   
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................