Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Odpowiedzialnosc administracji publicznej    
  Renata Kusiak-Winter
  e-Monografie nr 130
  rok wydania 2019
  ISBN 978-83-66066-38-0 (druk)
  ISBN 978-83-66066-39-7 (online)
  dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101621
  DOI: 10.34616/23.19.013
   
.................................................................................................................................................................................